Turbo 2000

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Turbo 2000 je systém pro zrychlený přenos dat z datového magnetofonu do počítače původem z bývalého Československa. Zahrnuje jak úpravu technického vybavení magnetofonu, tak programové vybavení. Přenosová rychlost je přibližně 2270 bps. Systém Turbo 2000 (a další systémy od něj odvozené) byl značně rozšířen na přelomu 80. a 90. let 20. století.

Úprava technického vybavení magnetofonu spočívá v zavedení další cesty pro signál od vstupního zesilovače magnetofonu do počítače. Na této nové cestě je signál zesílen a vytvarován jednoduchým přídavným obvodem. Pro přepínání mezi původní signálovou cestou a novou je zaveden elektronický přepínač řízený signály MOTOR CTRL a COMMAND, případně pouze COMMAND. Existuje několik variant řešení přídavného obvodu.

Programové vybavení tvoří zaváděcí a kopírovací programy.

Formát souboru

Soubor uložený v systému Turbo 2000 se skládá ze dvou bloků: hlavičky a bloku dat.

Každý blok začíná zaváděcím tónem (alespoň 256 velmi širokých pulzů), následuje velmi úzký synchronizační pulz oddělující zaváděcí tón a data. Pak následují pulzy dat (log. 0 odpovídá úzký pulz, log. 1 odpovídá široký pulz). Bity v bytu jsou uloženy v pořadí od MSB k LSB. Blok je zakončen jedním nebo více ochrannými pulzy. Pulzy jsou obdélníkové, ideálně se střídou 1:1. Na polaritě pulzů nezáleží, zaváděcí programy rozlišují pouze přechody přes nulu.

Hlavička
Ofset Význam
0 Identifikační byte. Vždy 0.
1 Typ souboru.

$01 Data
$03 Monolitický strojový program
$04 Binární soubor
$FF Program v BASICu, tokenizovaný

2-11 Jméno souboru (ATASCII)
12-13 Zaváděcí adresa
14-15 Spouštěcí adresa
16-17 Délka souboru
18 Kontrolní součet. EOR všech předchozích bytů.
Blok dat
Ofset Význam
0 Identifikační byte. Vždy 255.
1-? Vlastní data souboru
?+1 Kontrolní součet. EOR všech předchozích bytů.

Podobné systémy

  • Super Turbo. Formát souboru je téměř stejný. Zavádí proměnnou, automaticky detekovanou přenosovou rychlost (cca 2725-6411 bps) a delší 20znakový název souboru.
  • Turbo 2000 - Kilobytové bloky. Ukládání dat ve stejně dlouhých, přibližně kilobytových blocích. Systém byl vytvořen pro využití turbo úpravy prostřednictvím CIO a používán kazetovým operačním systémem TOS. TOS poskytuje CIO zařízení D: nebo T:.
  • Turbo Tape a B-TAPE. Ukládání dat ve stejně dlouhých, přibližně kilobytových blocích. Oproti systému Turbo 2000 - Kilobytové bloky jsou dokonaleji napodobeny funkce typické pro disketovou jednotku (např. DISK DIRECTORY). Každý blok obsahuje název souboru a sekvenční číslo. Proměnná přenosová rychlost (cca 2725-6411 bps). Používáno operačním systémy TT-DOS a rozšířením B-TAPE pro BW-DOS. B-TAPE je zpětně kompatibilní s Turbo Tape, odlišnosti jsou nepatrné.

Literatura

Návody