Turbo 2000

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Turbo 2000 je systém pro zrychlený přenos dat z datového magnetofonu do počítače původem z bývalého Československa. Zahrnuje jak úpravu technického vybavení magnetofonu, tak programové vybavení. Přenosová rychlost je přibližně 2270 bps. Systém Turbo 2000 (a další systémy od něj odvozené) byl značně rozšířen na přelomu 80. a 90. let 20. století.

Úprava technického vybavení magnetofonu spočívá v zavedení další cesty pro signál od vstupního zesilovače magnetofonu do počítače. Na této nové cestě je signál zesílen a vytvarován jednoduchým přídavným obvodem. Pro přepínání mezi původní signálovou cestou a novou je zaveden elektronický přepínač řízený signály MOTOR CTRL a COMMAND, případně pouze COMMAND. Existuje několik variant řešení přídavného obvodu.

Programové vybavení tvoří zaváděcí a kopírovací programy.

Formát souboru

Soubor uložený v systému Turbo 2000 se skládá ze dvou bloků: hlavičky a bloku dat.

Hlavička
Ofset Význam
0 Identifikační byte. Vždy 0.
1 Typ souboru.
2-11 Jméno souboru (ATASCII)
12-13 Zaváděcí adresa
14-15 Spouštěcí adresa
16-17 Délka souboru
18 Kontrolní součet. EOR všech předchozích bytů.
Blok dat
Ofset Význam
0 Identifikační byte. Vždy 255.
1-? Vlastní data souboru
?+1 Kontrolní součet. EOR všech předchozích bytů.

Literatura

Návody