Převod SW z kazety do souboru

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Existuje několik způsobů, jak převést data z magnetofonové kazety za pomocí Vašeho PC s patřičnými programy pro zpracování zvukových nahrávek, a to do takové podoby, které rozumí emulátory na PC a moderní ukládací zařízení připojená k ZX Spectru:

1. Zpracování nahrávky ve formátu VOC, pořízené v programech Audacity, GoldWave apod., pomocí dosovské utility TAPER.

2. Zpracování nahrávky ve formátu WAV, pořízené v programech Audacity, GoldWave apod., pomocí utility MAKETZX (DOS i Win).

3. Zpracování nahrávky ve formátu CSW, pořízené v PC emulátoru ZX Spectra, pomocí utility MAKETZX (Win).


Převod pomocí PC emulátoru ZX Spectra a utility MAKETZX

Varianta A: Pořízení obrazu paměti kopírovacího programu v emulátoru

Je nezbytné zvolit emulátory, které čtou nahrávky z mikrofonního vstupu na PC, k němuž je připojen magnetofon (např. Spectaculator, Spin a SpecEmu). Propojení magnetofonu s PC, vč. starších monocorderů (NORDMENDE 1260, ELTA 1001), lze realizovat i pomocí původní spectrácké (mono) šňůry.

Jelikož ani jediný z dostupných emulátorů neposkytuje spolehlivě všechny funkce, které jsou potřebné pro převod, je nutno je kombinovat. Jako první použijeme Spectaculator 8.0, v němž si nastavíme emulovaný model Spectra - jen klasiku 128k, event. šedé Spectrum +2 nebo 48k(+).

Do Spectaculatoru nahrajeme kopírovací program. Kopírák volíme nejen podle ukazatele volné paměti, ale zejména podle schopnosti v průběhu nahrávání úložný prostor komprimovat. BS Copy 128# nabídne dostatečnou paměť a mj. umí nastavit citlivost snímání signálu (klávesa: K - nastavenie vstupnej citlivosti). http://busy.speccy.cz/tvorba/zxcopys.htm

V emulátoru zapneme funkci Load From Audio Source pro práci se skutečným kazeťákem.

Spectaculator8AudioSource.png

Do kopíráku nahrajeme z kazetové pásky program určený k převodu. LOAD zadáme klávesou L (nikoliv stiskem J, jak jsme navyklí z Basicu ZX Spectra). Výsledek si pak z emulátoru uložíme jako snap paměti, soubor ve formátu SZX nebo Z80.

Varianta B: Pořízení obrazu paměti kopírovacího programu pomocí DivIDE

Na ZX Spectru s DivIDE, DivMMC, DivSD anebo MB03+ použijeme vhodný kopírovací program. Až se jeho paměť zaplní, stiskneme NMI (dojde k prepnuti do NMI browseru) a pomocí klávesy S uložíme obsah celé pracovní paměti kopírovacího programu na kartu SD/CF, na níž se vytvoří automaticky pojmenovaný snap-soubor s příponou SNA. Stiskem BREAK se navrátíme do kopírovacího programu, vymažeme jeho obsah a opakujeme nahrávání. Po ukončení nahrávek z kazety obsah paměťové karty přeneseme do PC.

Pozn.: Moderní náhrady Spectra (Sparrow) mají zdířky EAR a MIC v provedení stereo. K propojení takového ZX Spectra s monofonním kazeťákem musíte použít kabel se stereo-jacky, nikoliv původní monofonní kabely!

Zpracování snapu (převod přes soubor .CSW na soubor .TAP)

Snap otevřeme v emulátoru SPIN 0.7. Pozn.: Poslední verzi SPINu lze najít na fórech nebo na http://sam.speccy.cz/tapesconv/SPIN_07S.ZIP.

Následně v menu pomocí Insert Tape For Saving otevřeme nový soubor, do něhož budeme z kopíráku ukládat, ve formátu CSW. Pozn.: Současně zkontrolujeme, že NEmáme zapnutý Real Tape Mode.

Spin7TapeRecording.png

Označíme bloky, které chceme uložit (klávesa A slouží pro výběr celého obsahu kopíráku nejen v BS Copy), dále stiskneme F1 pro Full Speed, což v emulátoru urychlí kopírování do souboru na cca. 2-4 KB za vteřinu, pomocí F9 odstartujeme záznam na virtuální pásku (viz ikonka stavu kazeťáku - uprostřed). Kopírování provedeme stisknutím S.

Spin7RecordingIcon.png

Vybrané bloky dat se nyní uloží do požadovaného souboru. Vždy musíme ukládání ukončit pomocí F9 a v menu provést Eject Save Tape. Z výsledného souboru CSW pomocí utility MAKETZX konečně vyrobíme standardní a úsporný obraz programu na kazetě, ve formátu TZX:

maketzx soubor.csw

případně

maketzx -ln soubor.csw

MakeTZX i jeho wokenní nadstavbu lze stáhnout z http://www.ramsoft.bbk.org.omegahg.com/maketzx.html

Výše zmíněné emulátory i utility lze bez problémů provozovat v GNU/Linuxu (důkladně otestováno a používáno v Linuxu Mint XFCE 18, 19, 20). Pro wokenní programy musíte nainstalovat Wine - ve Správě software vyhledejte balíček wine-installer).