Kopírování souborů na kazetu s pomocí kazetového adaptéru a datového magnetofonu

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tento podrobný návod popisuje kopírování souborů na kazetu s pomocí kazetového adaptéru a datového magnetofonu. Je určen pro uživatele 8bitových počítačů Atari, kteří si chtějí uložit programy na magnetofonovou kazetu, ale mají pouze datový magnetofon s úpravou Turbo 2000.

Potřebné vybavení

Ke kopírování programů na magnetofonové kazety budete potřebovat následující software a hardware:

 • Počítač Atari XL/XE
 • Datový magnetofon s úpravou Turbo 2000 nebo Super Turbo
 • Zavaděč Turbo 2000 nebo Universal Turbo na cartridge
 • Kopírovací program ChainCopy pro Atari XL/XE
 • Kazetový adaptér
 • Osobní počítač nebo notebook s výstupem zvuku na sluchátka
 • Program TURGEN
 • Magnetofonové kazety

Kde si vybavení opatřit

Programy pro počítače Atari

Programy pro počítače Atari jsou dostupné ke stažení v internetových archivech. Programy jsou v archivech uloženy v různých formách.

 • Obrazy disket. Soubory s příponami .atr, .xfd nebo .dcm. Velikost těchto souborů je obvykle 90, 130 nebo 180 KB. Obrazy disket nelze použít pro kopírování programů na kazetu.
 • Binární soubory. Soubory s příponami .xex, řídčeji .com, .bin, .obj. Tyto soubory lze zkopírovat na kazetu.
 • Obrazy cartridge. Soubory s příponami .cart, .rom, řídčeji .bin. Tyto soubory nelze použít pro kopírování programů na kazetu
 • Obrazy kazet. Soubory s příponou .cas. Tyto soubory lze použít pro kopírování programů na kazetu. Ve většině případů tyto obrazy kazet obsahují standardní (pomalý) záznam.

Pro kopírování na kazetu si program opatřete ve formě binárního souboru.

Archivy programů

Následující archivy obsahují mnoho programů ve formě binárních souborů

Archiv atarionline.pl - http://atarionline.pl/v01/index.php?ct=katalog

Archiv a8.fandal.cz - http://a8.fandal.cz/games.php

Binární soubory

Vzhledem k některým omezením systému Turbo 2000 je při kopírování programů na kazety klíčové znát některé informace o binárních souborech. Seznamte se důkladně s jejich vnitřní strukturou.

Seznamte se také dobře s formátem souboru, který používá systém Turbo 2000.

Monolitické a segmentované binární soubory

Porovnáním vnitřní struktury binárního souboru a formátu souboru používaného systémem Turbo 2000 zjistíte, že ne všechny binární soubory lze převést do systému Turbo 2000 tak aby je šlo zavést i spustit.

Pro potřeby kopírování programů na kazetu je užitečné rozlišovat dva druhy binárních souborů:

 • Monolitické binární soubory. Tyto binární soubory obsahují dva segmenty. Jeden normální segment a jeden segment RUN. Monolitické binární soubory lze jednoduše převést do systému Turbo 2000.
 • Segmentované binární soubory. Tyto binární soubory obsahují více segmentů (nejsou monolitické). Lze je sice převést do systému Turbo 2000, ale ne do podoby, která by je umožňovala spustit. Tento problém lze obejít.

Jak si poradit se segmentovanými binárními soubory

V raných dobách systému Turbo 2000 se segmentované binární soubory ručně přepracovávaly na monolitické. V současné době se pro zavádění a spouštění těchto binárních souborů používá speciální formát souboru Turbo 2000 – ChainLoading.

Existují i jiné systémy turbo odvozené od systému Turbo 2000, které definují formát souboru dovolující zavádět a spouštět segmentované binární soubory. Tato problematika je však nad rámec tohoto návodu.

Příprava na kopírování

TURGEN

Stáhněte a nainstalujte program TURGEN. Tento program převádí binární soubory do různých systémů turbo. Jeho vstupem jsou binární soubory. Výstupem je signál ve .WAV souboru nebo na výstupu zvukové karty. TURGEN ke svému běhu vyžaduje Javu verze 9 a vyšší.

Turgen main.png

ChainCopy

Stáhněte si kopírovací program ChainCopy. ChainCopy je kopírovací program typu kazeta-kazeta pro systém Turbo 2000. Tento program umožňuje pořizovat dva druhy kopií:

 • Monolitický binární soubor na monolitický binární soubor (tak jako jiné běžné kopírovací programy pro Turbo 2000)
 • Segmentovaný binární soubor uložený v binárním turbu na soubor ve formátu Turbo 2000 – ChainLoading (jedinečná funkce programu ChainCopy)

Maximální velikost kopírovaného souboru je 52 KB.

Programy pro Atari ke kopírování

Opatřete si nějaké programy pro Atari ke zkopírování.

Propojení technického vybavení

Nejprve připravte počítač Atari.Připojte k němu datový magnetofon a cartridge s turbo zavaděčem.

Vložte kazetový adaptér do datového magnetofonu. Kazetový adaptér musí být vložen se správně orientovanou horní stranou.

Adapter 1.png Adapter 2.png

Kabel kazetového adaptéru připojte na sluchátkový výstup osobního počítače nebo notebooku.

Notebook 1.png

Nastavení zvukového systému PC

Vypněte systémové zvuky. To je nutné, protože zvuk upozornění nebo zvuk vyskakovací bubliny může narušit přenos signálu.

Audio control1.png

V ovládacích panelech zvukové karty vypněte všechny druhy efektů (zesílení basů, prostorový zvuk, ekvalizér, simulace určitého typu prostředí). Ovládací panel se může lišit dle typu zvukové karty.

Audio control2.png

Přenos kopírovacího programu ChainCopy do počítače Atari

Příprava položky projektu

 1. Spusťte program TURGEN.
 2. Z nabídky File vyberte položku Add Item. Objeví se dialog pro práci s položkou projektu.
  Turgen add item.png
 3. Jako zásuvný modul (PLUGIN) vyberte Turbo 2000.
 4. Pomocí tlačítka Browse nalistujte soubor chaincopy.xex.
 5. Jako typ konverze vyberte Monolithic binary file to Turbo 2000.
 6. Klepněte na tlačítko Auto set header. Ovládací prvky dialogového okna budou vypadat jako na následujícím obrázku.
  Turgen item chaincopy.png
 7. Klepněte na tlačítko OK. V projektu se objeví nová položka.
  Turgen project chaincopy ready.png

Přenos programu

 1. Na počítači Atari spusťte turbo zavaděč.
  Loader 1.pngLoader 2.png
 2. Stiskněte tlačítko PLAY na datovém magnetofonu.
 3. Stiskněte klávesu, která zahájí zavedení (LOAD) souboru. Klávesa se liší pro různé zavaděče. Obyčejné zavaděče používají libovolnou klávesu. U kopírovacích programů to může být jiná (například ESC). Obrazovka by měla ztmavnout a motor datového magnetofonu se rozběhne.
 4. V programu TURGEN vyberte položku projektu a klepněte na tlačítko Audio. Přenos souboru bude zahájen
  Turgen project chaincopy selected.png
 5. Turbo zavaděč zavede a spustí kopírovací program ChainCopy
  Loader s0.pngLoader s1.pngLoader s2.png
 6. Kopírovací program ChainCopy je zaveden a připraven ke kopírování programů.
  Copier s0.png

Možné problémy při přenosu

Přenos se vůbec nedaří

Nejčastější příčinou selhání přenosu je nesprávně nastavená hlasitost na počítači či notebooku. Nesprávně nastavená hlasitost se projevuje jedním z následujících způsobů

 • Vůbec nejsou vidět vodorovné pruhy
 • Vodorovné pruhy sice vidět jsou, ale místo zobrazení jména zaváděného souboru obrazovka zčerná
 • Neustálé chyby při čtení dat

Vzhledem k různým parametrům zvukových karet a kazetových adaptérů lze správnou hlasitost určit pouze experimentálně. Měňte hlasitost na svém počítači či notebooku v jemných krocích a zavádění opakujte, dokud se nezdaří. Nastavenou hlasitost si poznamenejte pro pozdější použití.

Kopírování monolitického binárního souboru na kazetu

Tento postup přepokládá, že kopírovací program ChainCopy byl již zaveden do počítače Atari a kazetový adaptér je vložen do datového magnetofonu.

Příprava položky projektu

 1. Z nabídky File vyberte položku Add Item. Objeví se dialog pro práci s položkou projektu.
  Turgen add item.png
 2. Jako zásuvný modul (PLUGIN) vyberte Turbo 2000.
 3. Pomocí tlačítka Browse nalistujte vybraný binární soubor.
 4. Jako typ konverze vyberte Monolithic binary file to Turbo 2000.
 5. Klepněte na tlačítko Auto set header. Ovládací prvky dialogového okna budou vypadat jako na následujícím obrázku.
  Turgen t2k item mono.png
 6. Jestliže se objeví chybové hlášení jako na následujícím obrázku, binární soubor je segmentovaný a musíte použít postup pro kopírování segmentovaných binárních souborů.
  Turgen not monolithic.png
 7. Klepněte na tlačítko OK. V projektu se objeví nová položka.
  Turgen project 2items ready.png

Kopírování souboru

 1. V programu ChainCopy stiskněte klávesu START. Obrazovka ztmavne a motor datového magnetofonu se rozběhne.
 2. V programu TURGEN vyberte položku projektu a klepněte na tlačítko Audio. Čtení souboru bude zahájeno.
  Turgen project item2 selected.png
 3. Kopírovací program ChainCopy zavede kopírovaný soubor do paměti počítače.
  Loader s0.pngMono c1.pngLoader s2.png
 4. Kopírovací program je připraven zapsat načtený program na kazetu.
  Mono c3.png
 5. Vyjměte kazetový adaptér z datového magnetofonu a vložte do něj magnetofonovou kazetu. Kopírujete-li na počátek strany kazety, ujistěte se, že kazeta je převinuta až za ochrannou část pásku.
 6. Stiskněte tlačítka PLAY a RECORD na datovém magnetofonu.
 7. Stiskněte klávesu START. Kopírovaný soubor bude zapsán na kazetu. Při zápisu na kazetu obrazovka ztmavne. Po dokončení zápisu se opět rozsvítí.
 8. Chcete-li načtený soubor zapsat na kazetu znovu, stiskněte klávesu START. Chcete-li kopírovat jiný soubor, stiskněte klávesu BREAK.

Kopírování segmentovaného binárního souboru na kazetu

Tento postup přepokládá, že kopírovací program ChainCopy byl již zaveden do počítače Atari a kazetový adaptér je vložen do datového magnetofonu.

Příprava položky projektu

 1. Z nabídky File vyberte položku Add Item. Objeví se dialog pro práci s položkou projektu.
  Turgen add item.png
 2. Jako zásuvný modul (PLUGIN) vyberte Turbo 2000.
 3. Pomocí tlačítka Browse nalistujte vybraný binární soubor.
 4. Jako typ konverze vyberte Binary file to binary turbo.
 5. Klepněte na tlačítko Auto set header. Ovládací prvky dialogového okna budou vypadat jako na následujícím obrázku.
  Turgen item segmented.png
 6. Klepněte na tlačítko OK. V projektu se objeví nová položka.
  Turgen project 3items ready.png

Kopírování souboru

 1. V programu ChainCopy stiskněte klávesu START. Obrazovka ztmavne a motor magnetofonu se rozběhne.
 2. V programu TURGEN vyberte položku projektu a klepněte na tlačítko Audio. Čtení souboru bude zahájeno.
  Turgen project item3 selected.png
 3. Kopírovací program ChainCopy zavede kopírovaný soubor do paměti počítače.
  Loader s0.pngSeg c1.pngLoader s2.png
 4. Kopírovací program je připraven zapsat načtený program na kazetu.
  Seg c3.png
 5. Vyjměte kazetový adaptér z datového magnetofonu a vložte do něj magnetofonovou kazetu. Kopírujete-li na počátek strany kazety, ujistěte se, že kazeta je převinuta až za ochrannou část pásku.
 6. Stiskněte tlačítka PLAY a RECORD na datovém magnetofonu.
 7. Stiskněte klávesu START. Kopírovaný soubor bude zapsán na kazetu. Při zápisu na kazetu obrazovka ztmavne. Po dokončení zápisu se opět rozsvítí.
 8. Chcete-li načtený soubor zapsat na kazetu znovu, stiskněte klávesu START. Chcete-li kopírovat jiný soubor, stiskněte klávesu BREAK.