Jak nalézt monolitické binární soubory a zkopírovat je do zvláštního adresáře

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Roztřídění binárních souborů dle jejich vnitřní struktury může být užitečné, zejména pokud pracujeme se systémy na ukládání dat, které kladou na binární soubory určitá omezení.

Typickým příkladem je systém zrychleného ukládání dat na kazetu Turbo 2000, který bez použití speciálních postupů dovoluje zavádět a spouštět pouze monolitické binární soubory.

DOS 2 Binary File Checker

Tento jednoduchý program pro PC prohledává celé adresářové stromy, roztřídí binární soubory dle vnitřní struktury a dokáže vybrané druhy zkopírovat či přesunout do určeného adresáře.

D2bfc 01main.png

DOS 2 Binary File Checker rozlišuje následující druhy binárních souborů

 • Soubory, které nejsou binárními soubory
 • Binární soubory s poškozenou vnitřní strukturou
 • Monolitické binární soubory
 • Monolitické binární soubory se segmentem INIT
 • Segmentované binární soubory bez segmentu INIT
 • Segmentované binární soubory

Kopírování monolitických binárních souborů do zvláštního adresáře

Jestliže ze své sbírky her a programů chcete vybrat ty, které jsou ve formě monolitického binárního souboru, postupujte následovně:

 1. Vytvořte výstupní adresář do kterého budou monolitické soubory zkopírovány.
  D2bfc 02outdir.png
 2. V sekci Input vyberte adresář se sbírkou her a programů. Použijte tlačítko Browse k nalistování adresáře.
 3. Vyberte tlačítko Directory tree k prohledání celého adresářového stromu.
 4. Zaškrtněnte všechny nabízené přípony.
 5. V sekci Reported binary files zaškrtněnte pouze volbu Monolithic. Všechny ostatní volby nechte nezaškrtnuté.
 6. V sekci Copy reported binary files vyberte volbu Copy to directory. Můžete použít tlačítko Browse k nalistování adresáře, který jste vytvořili.
 7. Ovládací prvky budou vypadat jako na následujícím obrázku.
  D2bfc 03controls.png
 8. Klepněte na tlačítko Process. Vyhledávání a kopírování monolitických binárních souborů začne. Seznam na kartě Results bude zobrazovat informace o zpracovaných souborech.
  D2bfc 04done.png
 9. Ve výstupním adresáři bude vytvořen adresář monolithic s kopiemi všech nalezených monolitických binárních souborů.
  D2bfc 05outdir2.png