Historie verzí stránky „Boot soubory“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 20. 5. 2020, 09:47Baktra (diskuse | příspěvky). . (1 996 bajtů) (+1 996). . (Založena nová stránka s textem „Boot soubory jsou soubory, které je operační systém počítače Atari (OS) schopen zavést při startu počítače (boot) z diskety nebo z kazety. ==…“)